Τα τελικά σχέδια του ιστορικού γεφυριού της Βάσας Κοιλανίου