Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάσας Κοιλανίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Μοσφίλης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99658058
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Κώστας Ηρακλή (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99580301

Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Γιαννάκης Γεωργίου
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Νικολάου
Ονοματεπώνυμο: Μαργαρίτης (Μάρκος) Ραπτόπουλος
Ονοματεπώνυμο: Ξενοφών Ζήνωνος
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Γεωργίου

Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Πολυδώρου (Γραφέας)

© Copyright 2023 - Βάσα Κοιλανίου / Designed & Developed by NETinfo Plc