Πρόσκληση 5ης Γενικής Συνέλευσης αποδήμων και φίλων 24/10/2021