Πολιτιστική εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας στη Βάσα 7/3/2020