Εορτασμός της εκκλησίας της κοινότητας μας 24-25/3/2020