Ενημέρωση για το κλείσιμο της Ελληνικής Τράπεζας (9/6/2019)