Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων , χωραφιών και τεμαχίων γης μέχρι 22/5/2020